เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการดูแลเว็บไซต์ WORDPRESS

  • อัพเดทข้อมูลภายในเว็บไซต์ ปริมาณตาม Packet ที่ใช้งาน
  • แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์
  • อัพเดท Software WORDPRESS ลบ/ติดตั้งปลั๊กอิน
  • แก้ไขส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ (ไม่รวมการเปลี่ยน Theme)
  • สำรองข้อมูล/กู้คืนข้อมูลในกรณีที่เว็บไซต์มีปัญหา
  • ติดตาม/ตรวจสอบ วันหมดอายุ Host+Domain (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเช่า HOST+DOMAIN ยกเว้น Packet PRO)
  • การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ เช่นการลงรูปสินค้า เขียนบทความ ลูกค้าต้องนำส่งรูปภาพและข้อความให้กับทาง OK COM
  • ทำเว็บไซต์กับ OK COM ทุก PACKET มี Keyword และทำ SEO เบื้องต้นให้
  • สัญญาดูแลเว็บไซต์มีอายุ 1 ปี ชำระค่าบริการครั้งเดียวหรือจ่ายรายเดือน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับพนักงานขายของเรา